The Fundamentals of Graphic Design pdf 195 Page

Introducing students to the field of graphic design through inspirational examples and clear, practical advice, The Fundamentals of Graphic Design has been fully updated to reflect the changes in today’s technologies and…

Dividend là gì? Giải thích chi tiết cổ tức của doanh nghiệp là gì?

Cổ tức (Dividend) là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Cổ tức có thể được trả bằng tiền,…

Treasury bill (T-bill) là gì? Đặc điểm, lãi suất của tín phiếu kho bạc là gì?

Hiện nay khi nói về điều chỉnh chinh sách tiền tệ và tạo lập các công cụ tài chính trên thị trường người ta thường dùng tới một loại công…

Account statement là gì? Báo cáo sao kê tài khoản là gì?

Account statement – Báo cáo tài khoản là gì? Account statement là báo cáo hay sao kê tài khoản là một bản tóm tắt định kỳ về hoạt động tài…

Capital employed là gì? Tỷ lệ thu nhập trên vốn sử dụng là gì?

Vốn sử dụng là gì? Vốn sử dụng, còn được gọi là quỹ sử dụng, là tổng số vốn được sử dụng để thu lợi nhuận của một công ty…

TỔNG HỢP 4 CHỈ TIÊU CƠ BẢN TRONG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

  Giới thiệu chung về phân tích báo cáo tài chính Qua môn học quản lý tài chính chúng ta đã biết được tầm quan trọng của việc đưa ra…

Hướng dẫn phân tích các chỉ số tài chính

  Phân tích chỉ số tài chính là một phần quan trọng của phân tích cơ bản. Phân tích tỷ số liên quan đến việc so sánh các con số…

5 Bài tập và lời giải cho môn Thanh toán quốc tế

Thanh toán quốc tế Bài 1: công ty A có khoản thu trị giá 1,000,000 USD trong thời gian 3 tháng tới, họ cân nhắc các p/án sau: – Không…

Tổng hợp 16 bài tập lập và quản lý dự án đầu tư [Có đáp án]

Bài 1: Một dự án có tổng số vốn đầu tư tại thời điểm bắt đầu sản xuất kinh doanh là 350 tỷ đồng. Doanh thu hàng năm của dự…

TRẮC NGHIỆM: Kiểm tra MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

TRẮC NGHIỆM :MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG   1>Theo tiêu chuẩn iso 9000 sản phẩm là Kết tinh của lao động Tất cả hang hóa được trao đổi trên thị…